• TVANG TIL TRO: Grimstads ordfører Hans Antonsen setter spørsmålet om salmesang ved kommunestyremøtenes begynnelse i sammenheng med ?grunnleggende, demokratiske prinsipper. ? Foto: ARKIV/LARS HOEN

Tvang til tro er dårers tale

I et demokrati er det flertallet som bestemmer. Men ikke over hva som helst.