Det flagges i byen og på havnen

Det er en skjellsettende og historisk beslutning for bymiljøet i Kristiansand som miljøvernminister Helen Bjørnøy og regjeringen nå har truffet når de går inn for at E 39 blir lagt i tunnel gjennom byen.