NRK-skipperen går fra borde

Overraskende for mange velger John G. Bernander å takke nei til en ny åremålskontrakt i NRK når hans kontrakt løper ut til våren.