Dette fikk journalist Marit E. Strand ikke svar på. At kristne velgere ikke reagerer på dette er mildt sagt underlig.

Etter en tid som medlem i KrF, ble det flere spørsmål jeg måtte stille. Hva med godkjenning av Israel, bønn for Jerusalem, lesing av Guds Ord på medlemsmøtene? Ved sist valg for to år siden kunne jeg gå til Frp sin stand og få svar på om de støttet Israel, og der var det ingen tvil.

Når jeg stilte spørsmålene til KrF, var svaret «vi er ingen menighet». Rett nok, men i de sammenhenger vi kristne kommer sammen, har vi tid til Guds Ord og felles bønn for land og folk.

Dere som bekjenner dere som Guds barn og har Jesus som sin frelser, og skal stemme KrF, bør undersøke og lese Guds Ord, og se hva det sier om saker som KrF går god for, eksempelvis velsignelse av likekjønnede par, homofile presters samboerskap mm.