• I bunn og grunn setter debatter som den om reservasjonsretten søkelys på svakheten til det demokratiske systemet som sådan, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra årets 8. mars-tog i Kristiansand, hvor paroler om reservasjonsretten var i fokus. FOTO: ARKIV

Majoritetens tyranni?

I politisk dagligtale snakker man gjerne om "demokrati og menneskerettigheter", som om disse konseptene var uadskillelige