Klimavennlig?

Det blir hevdet, i hvert fall i denne avis, at å slå sammen mange kommuner, er så fordelaktig.