Om vi mener alvor med å satse på grønn, innovativ og fremtidsrettet teknologi må vi sørge for at en større andel av denne innkjøpskraften rettes mot nettopp denne type varer og næring.

Klimautfordringene står over oss nå, og det grønne skifte er tvingende nødvendig. Dette er en gjennomgangsmelodi blant de fleste norske partier, men det er ikke politiske festtaler som vil ta oss inn i et mer bærekraftig samfunn. Det er først når vi som politikere gir de riktige verktøyene og rammebetingelsene til markedet at vi merker forandringer. Det beste eksempelet på hvordan markedet leverer de beste løsningene finner vi i norsk elbil-politikk.

Elbilmodeller

Få hadde trodd at Norge anno 2015 skulle være en av de viktigste bidragsyterne til at verdens største bilprodusenter nå en etter en lanserer sine elbilmodeller. Omkring 20 prosent av norske nybilkjøp er i dag elektrisk, og det er i dag nærmere 60.000 registrerte elbiler mot drøye 3000 i 2010. En utrolig fremgang basert på en fremtidsrettet, offensiv norsk elbilpolitikk. Suksessformelen har vært at politikken gjennom insentiver til forbrukere har rettet seg mot å stimulere et behov for en miljøvennlig, grønn teknologi inn i markedet. Og det beste av alt, denne suksessformelen er overførbar til andre områder.

Fremtidsrettet politikk

Når vi nå står overfor høstens kommune— og fylkestingsvalg er det derfor viktig å se på hvordan vi kan føre en mer klimavennlig og fremtidsrettet politikk også i våre nærområder. Vi i Høyre ønsker å føre en politikk som stimulerer og motivere næringslivet til å se på innovative løsninger for fremtiden. Det viktigste grepet vi kan gjøre i denne sammenhengen er dermed å være bevisste på de offentlige innkjøpene som både kommune- og fylkeskommune gjennomfører. Fokus på bærekraftig, fremtidsrettet og innovativ teknologi må være sentrale kriterier i alle store innkjøpsprosesser. Kommunenes- og fylkeskommunens anbudsinnhentinger må ikke kun sikre lavest mulig pris. Det er ønskelig og fullt lovlig å fremme konkurranse som belønner innovasjon, og nye miljøriktige løsninger. På den måten sikrer vi at det offentlige blir en foregangsaktør som genererer en etterspørsel i markedet, og gir gode rammevilkår for de bedriftene som gjør morgendagens teknologi tilgjengelig i dag.