Spørsmål til regjeringen

Eldre— og pensjonistspørsmål var en av hovedsakene i valgkampen i 2013.