• Opp gjennom tidene har me tatt imot ord frå mange språk, særleg frå latin, gresk og nedertysk, fransk og engelsk, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Kardemommeloven på ulike språk.

Når norsk må vika

Dei engelske orda som kjem til oss i dag, er meir problematiske. Mange av dei passar dårleg inn i norsk språkstruktur. Dei stikk seg ut og forstyrrar det norske systemet.