Vennesla seg selv nok?

Venneslas politiske ledelse bør snarest realitetsorientere seg i kommunedebatten.