Over bekken etter vatn

Sparebanken Sør har ikkje tru på designkompetansen på Sørlandet.