Etter Lærdal

Tragedien i Lærdal bør bli en spore til en omfattende statlig innsats for å sikre de unike trehusmiljøene i vår landsdel.