Barnets navn?

Ser at diverse personer har begynt å spekulere i hva den nye storkommunen skal hete – nesten uansett hvilke kommuner som blir slått sammen.