Andemor og de syv små

Det refereres til artikkel på fvn.no 7. juni: "Bilen kjørte rett over andemor".