• ku på bås (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Ropstads dyrevelferd

Jeg anbefaler leserne å søke på nettet og få realistiske beskrivelser og se mange filmsnutter av hvordan det foregår.