Bevaring av gamle Kristiansand teater

Byutviklingsstyret behandlet i desember saken om Kvartal 49, revidert forslag til områderegulering, plannr 1230 — Offentlig ettersyn. Denne saken har skapt et sterkt engasjement, spesielt knyttet til bevaring av fasade. Sentralt i innsigelsene er spørsmålet om riving av Henrik Finnes kunstverk som dekker frontveggen.