Hatt over hatt

Flere ordførere på Agder vasser i styreverv. Ved siden av det fremste folkevalgte vervet i kommunen driver enkelte ordførere med eiendomssalg, bedriftsrådgivning, hyttebygging, skisenter eller andre former for næringsvirksomhet.