Gassdrevne busser

Sett over en buss' normale levetid på 14 år kommer diesel— og naturgass bedriftsøkonomisk likt ut som drivstoff.