Agder-politikarane må vakne!

Om eit par år kan det vere for seint å ta ein nasjonal posisjon innan fornybar energi og miljøteknologi.