Liv og lære

Gro Harlem Brundtland hadde i realiteten ikke noe annet valg enn å flytte tilbake til Norge. I alle fall ikke hvis hun ønsker å begrense de selvforskyldte skadene på eget renommé og ettermæle.