Trippeldrapet i Tromsø

Trippeldrapet i Tromsø har ført til økt fokus på oppfølgingen av mennesker med alvorlige psykiske lidelser her i landet.