Stor arbeidsløyse blant unge

Det er eit alvorleg faresignal dersom store deler av ungdomskulla misser kontakten med arbeidslivet og blir langtidsledige eller varig utstøytte frå arbeidslivet.