Kommer pasientene til gode

Oppdragsforskning i regi av legemiddelindustrien har lang tradisjon i norske sykehus og ved Sørlandet sykehus HF.