Utfordringer og muligheter for bussen

For en liten storby, som Kristiansand er i norsk sammenheng, er det vanskelig å gi et like godt og rimelig kollektivtilbud som i større byer med et mye større trafikkgrunnlag.