Sykefraværet

Økt sykefravær og hundretusener trygdede er bekymringsfullt og koster samfunnet dyrt.