Hvor mye er et barneliv verd?

Det fortoner seg underlig at Agder politidistrikt er «verst i klassen» når vi på Sørlandet har hatt «et forsprang» på andre regioner med tanke på tverretatlig kompetanse og samarbeid. Hvem er det som hindrer at barns lovmessige ettigheter overholdes?