Kunnskapspartiet Høyre og barnehager

Hånes og Lauvåsen rammes denne gang.