Cruiseanløp til Kristiansand

Jeg måtte stille opp på kaien, være førstemann opp leideren, få papirene over til tolletaten og på forhånd ha planlagt turer og besøk til forskjellige steder for passasjerene.