Barnehagestrukturen på Hånes

Vi har ikke gått til det skritt å legge ned en barnehage uten å forsikre oss på forhånd om at alle barna som har plass i Nøtteliten, får plass i en annen barnehage i bydelen.