Venstre følger opp SØRF

Mette Gundersens arbeid inn mot kulturdepartementet har åpenbart ikke nådd frem i den rødgrønne regjeringen.