Lærings- eller næringsarena?

Det raser mange debatter om norsk skole, og det bør gjøre det. Skolen er en av samfunnets grunnpilarer og bør være i kontinuerlig fokus.