Stoltenbergs ildprøve

Hardangersaken har etter hvert vist seg å handle om mer enn kraftlinjer. Saken har avslørt en regjering på det nærmeste i indre oppløsning.