Tidlig innsats – en investering i barns fremtid

Det er et stort tankekors når alle de gode hjelperne som voksenpsykiatrien, A-bup, fastlegen, helsestasjonen og barnehagen ikke får koordinert sine tjenester, og den ene instansen ikke vet hva den andre gjør.