Et signal fra domstolen

Som dommen understreker er vold mot kone og barn grove krenkelser, som uansett kulturbakgrunn, skal straffes strengt.