Vente på media

Nå er me i ein fase der alkoholen er på «alle» bord. Alkoholbruken blir framstilt som positiv i media og i samtale.