Grepet om universitetet

Det er på høy tid at det sparkes liv i samarbeidet mellom UiA og regionen. Nylig er det blitt laget en felles universitetsmelding for UiA og Kristiansand, med mål om å bedre Kristiansand som vertsby.