Velkommen, Gurine

Grunnsteinen er på plass hos Gurines Hage på Hamresanden.