Agder i gapestokken

Kristendommen undertrykker kvinnene, som står ved kjøkkenbenken og føder barn, på trygd.