Et juridisk drap

"Den Gud gir et embete, gir han også forstand," heter det i ordspråket. Men Gud må ha oversett direktøren og medlemmene av Kristiansand havnestyre.