Tid for kutt i sykelønnen

Til uka begynner forhandlingene for å få ned det rekorddyre sykefraværet. Bare ett tiltak vil ikke bli diskutert: Det som virker.