Bevar Justvik skole

Det foreligger planer fra flere utbyggere om fortsatt utbygging, både på Jærnes og Føreid.