Kunst og kluss

Arbeiderpartiet ønsker ikke at politikerne skal detaljstyre i utsmykningssaken.