Nå har Sørlandet muligheten!

Kjevik lider i dag under trafikklekksje både til Torp og Sola. Noe av dette er selvforskyldt, fordi vi ikke evner å prioritere de grepene vi selv kan gjøre for å styrke Kjevik.