Kommunenes energi

Igjen forsyner Agder-kommunene seg av Agder Energi. I forrige uke vedtok eierne å ta ut et utbytte fra energikonsernet på totalt 900 millioner kroner.