• Bildet er fra 2012 og viser Aker Solutions som rekrutterer i Markensgate. FOTO: ARKIV

Oljeavhengigheten

Ja, oljen er viktig for Sørlandet. Muligens i overkant viktig. Men hva er alternativet?