Universitetsveien eller lignende?

Formannskapet behandlet en sak onsdag 17. september med et ønske fra UiA om å få endret navn på en del av Østerveien mellom Otra og Oddemarka til "Universitetsveien", eller liknende.