• I budsjettet til Oslo2022 er det satt av totalt 1,2 milliarder kroner til seremonier og kultur, skriver innsenderen. På bildet – en engasjert Tom Aguirre foran Domkirken i Kristiansand. FOTO: ARKIV

Kulturolympiade 2018-2022

I et intervju med 3D-kunstneren Tom Aguirre 6. august i Fædrelandsvennen uttaler han blant annet at han ønsker å bidra under eventuelle olympiske og paralympiske vinterleker til Norge i 2022: "Da er det perfekte lysforhold, det er bakker, det er hvit snø."