Etterslepet reduseres

Det er et stort behov for modernisering av det norske veinettet og dette er Frp/H-regjeringen nå godt i gang med gjennom en betydelig økning av midler til riksveginvesteringer i statsbudsjettet for 2015.