Rutefly på Gullknapp

Myndighetene bør ikke legge til rette for et tilbud i Froland som vil kunne svekke det eksisterende tilbudet i Kristiansand.