Betydningen av den norske kapitulasjonen i 1940

For helhetens skyld vil jeg gi en kort oversikt over den striden, som oppstod etter krigen i relasjon til den for Norge og Tyskland folkerettslig bindende kapitulasjonsavtalen, som ble inngått i Trondheim 10.6.1940.

Les hele saken med abonnement